Jaarverslag schrijven of redigeren | Bureau voor Tekst

 06 1965 2658
  jeroen@bureauvoortekst.nlEen jaarverslag schrijven

Een goed jaarverslag schrijven we niet in een verloren namiddag. We moeten goed nadenken over wat we vermelden en hoe we onze boodschap communiceren met de buitenwereld. Zoals iedere schrijfklus begint het maken van een jaarverslag niet met schrijven. Het schrijfproces begint met het verzamelen van alle relevante informatie en het benodigde cijfermateriaal, en een goed plan hoe we dit alles vatten in een wervende en bondige tekstproductie. Ik schreef onder meer drie keer het jaarverslag van de gemeente Leiden.

Gunstig tarief

Net als andere documenten moet een jaarverslag kort en bondig worden opgesteld. Hoewel we niet meer woorden willen gebruiken dan noodzakelijk, is een jaaroverzicht meestal een (relatief) lijvig document. De uiteindelijke kosten zijn niet alleen afhankelijk van het aantal woorden, maar ook van de manier waarop de input wordt aangeleverd.

De (gemiddelde woord)kosten vallen bij grotere tekstproducties bij een uurtarief van 70 euro vrijwel altijd lager uit hoe dan bij kleinere producties, zoals een enkel artikel of een webpagina. Het is in het geval van een jaarverslag goed mogelijk vóóraf sluitende afspraken te maken over het totaalbedrag.

Uitbesteden of alleen tekstcorrectie?

Mogelijk hebt u zelf al teksten voor uw jaarverslag klaar liggen, die alleen moeten worden gecorrigeerd of geredigeerd? Kijk bij Tarieven voor de kosten of neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.Bordewijk, Bureau voor Tekst

Oude Varkenmarkt 5
2311 VN Leiden

06 19 65 26 58
jeroen@bureauvoortekst.nl

KvK Den Haag: 27356606

Copyright © Bordewijk, Bureau voor Tekst 2004-2022