Tekst laten schrijven tegen concurrerende tarieven | Bureau voor Tekst

 06 1965 2658
  jeroen@bureauvoortekst.nlWat kost een (serie) tekst(en)?

De meest voorkomende schrijfklussen zijn teksten voor webpagina's en redigeerwerk. Een webtekst (n pagina) kost bij mij 95 euro (excl. Btw). (Zie Webredactie.) Voor correctie- en redigeerwerk (het verbeteren van bestaande teksten) reken ik 5 of 10 cent per woord, afhankelijk van de staat van een tekst (zie Tekstcorrectie).

En anders?

Is een schrijfopdracht minder 'standaard', dan hanteer ik een marktconform uurtarief van 60 euro (excl. Btw). Ga ervan uit dat de totale kosten van een schrijfopdracht afhankelijk zijn van het aantal teksten, de lengte van de teksten en de manier waarop u de inhoud (uw 'input') weet te presenteren. Hoeveel informatie moet in de tekst staan? Is die informatie afkomstig uit interviews of is ook (aanvullend) (bronnen)onderzoek nodig? Hoe compleet is de briefing, hoeveel denkwerk en overleg gaan aan het schrijven vooraf en hoeveel versies hebben we nodig voordat iedereen tevreden is?

Gaat het om een serie teksten, dan kost de eerste tekst normaal gesproken meer tijd omdat we de juiste toon moeten vinden: zakelijk, commercieel of bijvoorbeeld heel informeel. Daarop volgende teksten ontstaan meestal sneller.

Hoe bepalen we de totale kosten?

Ik maak altijd vraf sluitende afspraken met opdrachtgevers over de totale kosten van een (serie) tekst(en). Dit gebeurt als volgt:

  1. U neemt contact op en bespreekt wat u wilt. Belangrijk is vooral of u zelf al teksten hebt geschreven die alleen redactie nodig hebben, of dat er nog geen teksten zijn. In het laatste geval: hebt u wel een idee over de inhoud van de teksten, of wilt u (ook) daarover advies?
  2. Met de informatie die op deze manier ontstaat, schatten we in hoeveel werk uw opdracht met zich meebrengt. Op basis van de hierboven genoemde tarieven kunnen we op z'n minst een maximumbedrag afspreken. Dit voorkomt verrassingen achteraf.
  3. Bent u akkoord met de prijs, dan bespreken we een deadline waarop de teksten uiterlijk klaar moeten zijn en ga ik van start. Wel vraag ik vr aanvang van de werkzaamheden een aanbetaling.

Auteursrecht

Het auteursrecht van teksten komt volledig in handen van u als opdrachtgever: een tekst wordt niet per se geschreven voor eenmalig gebruik, maar kan eenmaal opgeleverd zo vaak en voor zoveel (verschillende) communicatie-uitingen worden gebruikt als u wilt. Indien gewenst kunnen we (juridisch geldende) afspraken daarover schriftelijk vastleggen.


Bordewijk, Bureau voor Tekst

Oude Varkenmarkt 5
2311 VN Leiden

06 19 65 26 58
jeroen@bureauvoortekst.nl

KvK Den Haag: 27356606

Copyright Bordewijk, Bureau voor Tekst 2004-2020