Kwaliteit van tekst | Bureau voor Tekst

 06 1965 2658
  jeroen@bureauvoortekst.nlTeksten in foutloos Nederlands

Niets is schadelijker voor de geloofwaardigheid van uw bedrijf dan slecht taalgebruik op uw website of in uw bedrijfsfolder. Spelfouten en grammaticale dwalingen geven uw onderneming een dubieus imago. Voor een professionele uitstraling zijn teksten in foutloos Nederlands essentieel. Een tekst moet bovendien gemakkelijk leesbaar zijn, helder, bondig en liefst ook onderhoudend. Een goed geschreven verhaal laat de lezer niet twijfelen of hij verder moet lezen.

Correct en bondig

Tekstkwaliteit begint met correct taalgebruik. Hen of hun, omdat of doordat, u heeft of u hebt? Voor iedere taalkwestie bestaat een oplossing. Soms is de ene schrijfwijze gewoon goed en de andere fout. Is dat niet zo, dan kiezen we de variant die het meest verdedigbaar is. Verder is het belangrijk dat we kort en bondig formuleren. Geen ingewikkelde tangconstructies, laat staan zinnen die compleet stuk lopen. Vooral op het internet communiceren we beter met minder woorden.

Logisch en helder

De opbouw van een verhaal moet logisch zijn en de verhaallijn gemakkelijk te volgen. Een tekst moet vragen beantwoorden en niet oproepen. Geen wollig en ambtelijk taalgebruik, maar heldere zinnen. Een tekst moet informeren, maar ook prettig leesbaar zijn. Om de lezer vast te houden moet elke zin raak zijn. Maak het de lezer gemakkelijk!

Spelling: 'het Groene Boekje'

Ik volg de officiŽle spelling van de Nederlandse Taalunie, zoals aangegeven in het Groene Boekje. Ik volg dus niet de regels uit het Witte Boekje (vroeger bekend als Spellingwijzer Onze Taal) van het Genootschap Onze Taal. Die spelling wordt onder andere gebruikt door de NOS, NRC Handelsblad en de Volkskrant.

Reden is dat ik veel teksten heb geschreven voor overheidsorganistaties. Overheden kiezen meestal voor de (enige) officiŽle spelling van het Groene Boekje en niet voor de vrijere interpretatie van de spellingregels in het Witte Boekje, hoewel die volgens het Genootschap Onze Taal beter aansluit bij 'de taalintuÔtie van Nederlanders'. Volgens het Witte Boekje mogen we bijvoorbeeld best pannekoek schrijven, in plaats van het officiŽle pannenkoek.

Hoewel we de verschillen niet moeten overdrijven, kan het zijn dat u toch kiest voor de lossere aanpak van het Witte Boekje. Dat is uiteraard geen probleem.
Een autoriteit in Nederland en Vlaanderen als het gaat om taalkwesties is het boek Schrijfwijzer van Jan Renkema, hoogleraar tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Op ludieke wijze geeft het boek aan hoe het moet. Lees verder ...

Veel gemaakte taalfouten:

 • Beter als, meer als: het gebruik van als bij de overtreffende trap.
 • Niet-wederkerige werkwoorden wel zo gebruiken: zich irriteren aan, zich beseffen.
 • Het verwarren van een reden en een oorzaak. Wat is de reden van de oplopende werkloosheid? Iets waar we niet voor kiezen, zoals werkloosheid of een ongeluk, heeft altijd een oorzaak. Iets heeft alleen een reden als voor het gevolg daarvan bewust door mensen is gekozen. De voetbalwedstrijd gaat niet door omdat het regent, maar de straat wordt nat doordat het regent.


 • Bordewijk, Bureau voor Tekst

  Oude Varkenmarkt 5
  2311 VN Leiden

  06 19 65 26 58
  jeroen@bureauvoortekst.nl

  KvK Den Haag: 27356606

  Copyright © Bordewijk, Bureau voor Tekst 2004-2022