Jan Renkema, de taalmeester van Nederland | Bureau voor Tekst

 06 1965 2658
  jeroen@bureauvoortekst.nlSchrijf wijzer!

Een autoriteit in Nederland en Vlaanderen als het gaat om taalkwesties, is het boek Schrijfwijzer van Jan Renkema, hoogleraar tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Heel ludiek en soms zelfs grappig geeft het boek aan hoe het moet. Zo geef je hun een cadeau, maar je geeft datzelfde cadeau aan hen. En het is fout om te schrijven dat dit soort teksten wordt geschreven. Dit soort teksten worden geschreven, want soorten schrijf je niet.

Enkelvoud of meervoud?

Toch kent niet iedere taalkwestie zo'n eenduidige oplossing. Veel mensen hebben moeite met de meervoudsvorm als we schrijven of zeggen een aantal. Een flink aantal mensen argumenteert dat het woord aantal enkelvoud is, en dat de persoonsvorm daarom ook enkelvoud moet zijn. Maar als niet een aantal mensen, maar een heleboel mensen dit vindt? Schrijven we dan niet liever dat een heleboel andere mensen dat helemaal niet vinden?

Verdedigbaar

Al in de inleiding waarschuwt Renkema dat het bij taalkwesties niet altijd gaat om goed of fout, maar soms om de vraag welke variant het meest verdedigbaar is. Je hoeft het daarom niet altijd met hem eens te zijn. Bureau voor Tekst vindt: we schrijven niet zo optimaal mogelijk, want optimaal betekent op zichzelf al zo goed mogelijk. Met zo optimaal mogelijk schrijven we dus eigenlijk zo - zo goed mogelijk - mogelijk.

Ingeburgerd

Optimaal betekent zoiets als zo goed als de gegeven omstandigheden toelaten. Dat is een vaste waarde, die we verder niet kunnen oprekken. Renkema denkt daar anders over, en dat mag. Hij argumenteert dat zo optimaal mogelijk is ingeburgerd in ons spraakgebruik en daarom deel uitmaakt van ons (geoorloofde) taalgebruik. Een taal moet leven en is voortdurend in beweging, aldus de taalmeester van Nederland.Bordewijk, Bureau voor Tekst

Oude Varkenmarkt 5
2311 VN Leiden

06 19 65 26 58
jeroen@bureauvoortekst.nl

KvK Den Haag: 27356606

Copyright Bordewijk, Bureau voor Tekst 2004-2022