Tekstcorrectie | Bureau voor Tekst

 06 1965 2658
  jeroen@bureauvoortekst.nlTekstcorrectie: 5 cent per woord

Wellicht hebt u zelf teksten geschreven, die alleen moeten worden verbeterd of opgefrist. De vraag is dan hoe zwaar we uw teksten moeten aanpakken. Soms zijn teksten op zich duidelijk en goed leesbaar, en is alleen een (lichte) correctieslag nodig. Ik haal spelfouten (zoals de bekende d's en t's), grammaticale fouten en ingewikkelde tangconstructies eruit en maak de tekst bondiger. Deze vorm van tekstcorrectie kan voor het lage woordtarief van 5 cent.

Redigeren: 10 cent per woord

Moet ik bovendien sleutelen aan de opbouw van een verhaal, is de 'thematische eenheid' van de alinea's niet in orde of is overleg nodig omdat de tekst inhoudelijk onjuistheden bevat, vragen oproept of niet consistent is? Dan is sprake van redigeerwerk en daarvoor is meer tijd nodig. Voor het redigeren van teksten reken ik het hoge woordtarief van 10 cent.

Duidelijkheid vooraf

Het kan zijn dat uw tekst niet heel licht, maar ook niet heel zwaar moet worden aangepakt. In dat geval kunnen we een woordtarief afspreken van bijvoorbeeld 7 of 8 cent. Ik begin altijd met een (vrijblijvende) tekstanalyse, die duidelijk maakt om hoeveel werk het gaat en welk tarief daarom toepasselijk is. We bespreken het woordtarief hoe dan ook vooraf.

Correctiedocument

In het geval van tekstcorrectie ontvangt u desgevraagd niet alleen een nieuwe (herschreven) tekst, maar ook een correctiedocument waarin u precies kunt zien waar en hoe ik uw tekst heb aangepast.Bordewijk, Bureau voor Tekst

Oude Varkenmarkt 5
2311 VN Leiden

06 19 65 26 58
jeroen@bureauvoortekst.nl

KvK Den Haag: 27356606

Copyright Bordewijk, Bureau voor Tekst 2004-2022